Územní studie

Územní studie US8 PEČKY jihozápad, Varhánky-LOKALITA Z19 ze dne 28.11.2023 vypracovaná MT Projekt

A Územní studie - Textová část

B.1 Situace širších vztahů

B.2 Hlavní výkres

B.3 Situační výkres 01

B.3 Situační výkres 02

Zastavitelnost

Pozemky spadající do kategorie Sm - Smíšené obytné, mají maximální zastavěnost 30 %. Jedná se o pozemky 832/103, 832/102, 832/101, 832/100. Výšková regulace je 2 nadzemní podlaží + obytné podkroví.
Pozemky spadající do kategorie Bm - Bydlení mají dle nového ÚP maximální zastavěnost rodinnými domy také 30 % (dochází souasně k přejmenování kategorie na BI - Bydlení individuální). Jedná se o pozemky 832/110, 832/109, 832/108, 832/107, 832/106, 832/105. Výšková regulace je 2 nadzemní podlaží + obytné podkroví.
Dle nového ÚP bude možné na pozemcích nad 800 m2 (832/110) postavit dvojdomek.

Výtah z územního plánu


inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting